Header wataniah

Anda di sini:   Laman Utama AW @ MinDef Ahli Jawatankuasa
Ahli Jawatankuasa Askar Wataniah MINDEF

Pengerusi

YBhg. Dato' Jalil bin Marzuki

Timbalan Ketua Setiausaha (Pengurusan)

Jawatankuasa KecilJawatankuasa Kecil Pengambilan

YBhg. Dato' Mohammad Foad bin Haji Abdullah 

Setiausaha Bahagian
Bahagian Pengurusan Sumber Manusia

Jawatankuasa Kecil Latihan

Kosong (Kump A)

Timb. Setiausaha Bahagian
Bahagian Dasar dan Perancangan Strategik

Dato' Hj. Abdul Hadi Bin Awang Kechil (Kump B)

Ketua Pengarah
JLKN

Tuan Haji Mohd Shahbudin Bin Ibrahim (Kump C)

Setiausaha Bahagian
Bahagian Kewangan

Jawatankuasa Kecil Publisiti

Pengerusi: Encik Johari bin Ismail

Setiausaha Bahagian
Bahagian Audit Dalam & Siasatan Am (BADSA)

Jawatankuasa Kecil Urusetia

Pengerusi:Dr. Karminder Singh Dhillon

Timb. Setiausaha Bahagian (J)
Bahagian Pengurusan Sumber Manusia

Jawatankuasa Kecil Rekreasi

Pengerusi: Encik Md. Noor bin Mamat

Pengarah
Depot Simpanan Pertahanan (DSP)

Bahagian Pasukan Simpanan
Markas Tentera Darat

Pakar Rujuk

Bahagian Perkhidmatan Kesihatan
Markas Tentera Darat

Kem Transit
Rejimen 515 (AW)